AMONYUM SÜLFAT

AMONYUM SÜLFAT GENEL BİLGİLER

•          Kimyasal Adı            Amonyum Sülfat    
•          Kimyasal Formülü    (NH4)2 SO4    
•          Molekül Ağırlığı        132,14 g /mol
•          CAS Numarası          7783-20-2    
•          Erime Noktası          235 ila 280 ° C  (ayrışır)     
•          Yoğunluk                 1,77 g / cm3
 


AMONYUM SÜLFAT DİĞER İSİMLERİ

•          Amonyum Sülfat
•          Diamonyum Sülfat
•          Sülfürik Asit Diamonyum Tuzu
•          Mascagnite
•          Actamaster
•          Dolamin
•          7783-20-2
•          Maskagnit
 


AMONYUM SÜLFAT NASIL ÜRETİLİR

Amonyum Sülfat, inorganik bir sülfat tuzudur. Amonyum Sülfat başlangıçta, kömür gazı üretimi sırasında salınan amonyaktan veya çelik üretiminde kullanılan kömür kokundan yapılmıştır.
 
Tipik olarak amonyum sülfat, susuz amonyak ve sülfürik asit birleştirilerek üretilir:
 
2NH3 + H2SO4 → (NH4)2 SO4          
 
İşlemde, 60 ° C'de  doymuş bir amonyum sülfat çözeltisi ve yaklaşık % 2-4 (v / v) serbest sülfürik asit içeren bir reaktöre amonyak gazı ve su buharı karışımı verilir. ; reaksiyonun ısısı istenilen sıcaklığı korur. Çözeltiyi asidik tutmak ve serbest asit seviyesini korumak için konsantre sülfürik asit eklenir. Kuru, toz haline getirilmiş amonyum sülfat, sülfürik asidin amonyak gazı ile doldurulmuş bir reaksiyon haznesine püskürtülmesiyle oluşturulabilir. Reaksiyon ısısı, sistemde bulunan tüm suyu buharlaştırır ve sonuçta kuru toz halinde tuz oluşur.
Amonyum sülfat kristalleri, çözeltinin kalınlaştığı bir buharlaştırıcıdan dolaştırılmasıyla oluşturulur . Bir santrifüj, kristalleri ana likörden ayırır. Kristaller % 1 -% 2,5 nem içerir ve akışkan yataklı veya döner tamburlu kurutucuda kurutulur. Kurutucu egzoz gazları, emisyonları kontrol etmek ve artık ürünü geri kazanmak için bir partikül toplama sistemine (örneğin ıslak yıkayıcı) gönderilir. İri ve ince granüller, depolanmadan veya sevk edilmeden önce elenerek ayrılır.
Amonyum sülfat ayrıca alçıdan (CaSO4 • 2H2O) üretilir. Bu işlemde, ince bölünmüş alçıtaşı bir amonyum karbonat çözeltisine eklenir ve kalsiyum karbonatın katı halde çökelmesine neden olarak çözeltide amonyum sülfat kalır :
 
 (NH4)2CO3 + CaSO4 → (NH4)2SO4 + CaCO3


150 yılı aşkın süredir üretilmekte olan Amonyum Sülfat, başlangıçta şehirleri aydınlatmak için kullanılan kömür gazı üretimi sırasında açığa çıkan amonyaktan veya çelik üretmek için kullanılan kok kömüründen yapılmıştır. Bugün üreticiler, Sülfürik Asidi ısıtılmış Amonyak ile reaksiyona sokarak üretiyorlar.

 


AMONYUM SÜLFAT FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
•          Amonyum Sülfat beyaz kokusuz bir katıdır. Saflık derecesine göre kahverengimsi griden beyaza dönen kristaller halinde gözlemlenebilir.
•          Suda batar ve çözünür, aseton , etanolde çözünmez.
•          Önerilen saklama koşullarında kararlıdır.
•          Amonyum Sülfat -49.5 ° c'nin altındaki sıcaklıklarda ferroelektrik hale gelir.
•          Oda sıcaklığında ortorombik sistemde kristalleşir.
•          Amonyum sülfat 250 °C'nin üzerinde ısıtıldığında ayrışır ve önce amonyum bisülfat oluşturur. Daha yüksek sıcaklıklarda ısıtma, amonyak , nitrojen , sülfür dioksit ve suya ayrışmaya neden olur.
 


AMONYUM SÜLFAT KULLANIM ALANLARI

•          Amonyum Sülfat yaygın olarak alkali topraklar için gübre olarak kullanılır. Amonyum Sülfat, sülfat formunda yüksek bir kükürt içeriğine sahiptir, bu da onu bitkiler tarafından kolayca emilebilir hale getirir. Düşük pH'a sahiptir ve alkali topraklar için uygundur. Azotlu bir gübre olarak üre, amonyum fosfatlar ve amonyum nitrat ile rekabet eder. Kükürt, amino asitlerin, proteinlerin, enzimlerin, vitaminlerin ve klorofilin sentezini desteklediği için bitki büyümesi için gerekli bir besin maddesi olarak giderek daha fazla tanınmaktadır. Kanola, yonca, mısır, patates, pirinç, sebze ve buğday dahil olmak üzere çeşitli mahsuller için faydalı olduğu bulunmuştur.
•          Kimyasal, alev geciktirici olarak malzemenin yanma sıcaklığını artırması, maksimum ağırlık kaybı oranlarını düşürmesi ve tortu veya kömür üretiminde artışa neden olması nedeniyle alev geciktirici kimyasallarda da kullanılmıştır.
•          Gıda endüstrisinde genellikle ekmek ürünlerine hamur düzenleyici olarak Amonyum Sülfat kullanılır. Avrupa Birliği tarafından değerlendirilmiş, belirlenmiş e numarası E517’dir.
•          Sığır yemi takviyesi olarak kullanılır.
•          Amonyum Sülfat çökeltme yoluyla protein saflaştırması için yaygın bir yöntemdir. Amonyum Sülfat, iyonik yapısı nedeniyle suda son derece çözünür, bu nedenle çökeltme yoluyla proteinleri "tuzdan arındırabilir".
•          Asil metallerin (örneğin altın ) üretiminde ve cevherlerin işlenmesinde yüzdürme yardımcısı olarak kullanılmaktadır.
•          İlaç endüstrisinde mikroorganizmalar için bir besin maddesi olarak kullanılmaktadır.
•          Tekstil endüstrisinde boya banyolarına, vatka ve fitillere katkı maddesi olarak ve tekstil işleme için yardımcı maddelerin üretiminde kullanılmaktadır.
•          Odun hamuru endüstrisinde maya ve sülfit likörü üretiminde kullanılmaktadır.
•          İçme sularının arıtılmasında amonyum sülfat dezenfeksiyon için monokloramin üretmek için klor ile harman halinde kullanılmaktadır.AMONYUM SÜLFAT DEPOLAMA

Sıkıca kapalı olarak kapatılmış bir kapta kuru ve iyi havalandırılmış bir yerde saklanmalıdır.
 
 
 

ASR KİMYA her zaman en iyi ürün kalitesi sunar!

Hemen daha fazla bilgi alabilirsiniz