DEMİR SÜLFAT

GENEL BİLGİLER

•          Kimyasal Adı               Demir (II) Sülfat
•          Kimyasal Formülü    FeSO4
•          Molekül Ağırlığı         151,91 g / mol
•          CAS Numarası            7720-78-7 (susuz)
•          Erime Noktası            56-64 °C 
•          Kaynama Noktası    > 300 °C
•          Yoğunluk                     3,65 g / cm3 (susuz)           
 
 
DİĞER İSİMLERİ

•          Demir (II) Sülfat
•          Demir (2+) Sülfat
•          Iron Sulphate
•          Yeşil Vitriol,
•          Demir Vitriol
•          Copperas
•          Melanterite
•          Szomolnokite
•          Demir (II) Sülfat (1: 1)
•          Demir Sülfat (Susuz)
•          Demir Sülfat Heptahidrat
•          Demir Sülfat Monohidrat
•          Demir Sülfat Pentahidrat
•          Demir Sülfat Heksahidrat
•          Green Vitrol
 
 
NASIL ÜRETİLİR

Demir Sülfat, FeSO4 kimyasal formülüne sahip bir demir tuzudur. Doğal haliyle, katı mineral küçük kristalleri andırır.
Endüstriyel ölçekte Demir (II) Sülfat, çoğunlukla çelik endüstrisinin yan ürünü olarak asitleme işleminde üretilir. Metal safsızlıkları gidermek için çeliğin yüzeyi seyreltik sülfürik asit ile temizlendiğinde elde edilir.
 
Demir sülfat ayrıca piritin oksidasyonu ile hazırlanır;
 
2FeS2 + 7O2 + 2H2O → 2FeSO4 + 2H2SO4
 
Demirden daha az reaktif olan metallerin sülfat çözeltilerinden çıkarılmasıyla da üretilebilir;
 
CuSO4 + Fe → FeSO4 + Cu
 


FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

•          Demir Sülfat görünümü durumuna göre değişkenlik gösterebilir; beyaz kristaller (susuz) beyaz-sarı kristaller (monohidrat) mavi-yeşil kristaller (heptahidrat)
•          Demir Sülfat yoğunluk; (susuz) 3,65 g / cm3, (monohidrat) 3 g / cm3 , (pentahidrat) 2,15 g / cm3, (heksahidrat )1,934 g / cm3, (heptahidrat) 1,895 g/cm3
•          Demir Sülfat erime noktası 680 °C (susuz) ayrışır, 300 °C (monohidrat) ,60–64 °C ayrışır (heptahidrat) .
•          Demir Sülfat kokusuzdur.
•          Demir Sülfat sıradan kullanım ve saklama koşulları altında kararlıdır. Kuru havadaki suyu gevşetir ve neme maruz kaldığında oksitlenerek son derece aşındırıcı bazik ferrik sülfattan kahverengi bir kaplama oluşturur.
 
 
KULLANIM ALANLARI

•          Demir Sülfat, bahçe ve çim yosunu öldürmek, çimleri yeşillendirmek, çimleri dona karşı ve hastalıklara karşı korumak ve de sertleştirmek için kullanılır.
•          Demir Sülfat gübre bileşeni olarak kullanılır.
•          Demir Sülfat su veya kanalizasyon arıtımı için kullanılır.
•          Demir Sülfat bitkilerdeki ve topraklardaki demir klorozunu veya eksikliklerini düzeltmek, pH’ı azaltmak veya mikro besin olarak kullanır.
•          Demir Sülfat aynı zamanda bahçede solucanları bastırabilir.
•          Demir Sülfat meyve ve sebzenin renk oluşturucusu olarak kullanılır. Organik asitlerin neden olduğu renk değişikliğini önlemek için pigmentiyle stabil kompleks tuz oluşturabilir.
•          Demir Sülfat diğer demir bileşikleri ile birlikte, yiyecekleri güçlendirmek için kullanılır.
•          Konserve siyah zeytini renklendirmek için yapay renklendirici olarak kullanılmaktadır.
•          Demir Sülfat hidratlı form, tıbbi olarak demir eksikliğini tedavi etmek için ve ayrıca endüstriyel uygulamalar için kullanılır.
•          Demir Sülfat Kükürt Dioksit ve Sülfürik Asit gibi çeşitli kimyasalların üretiminde kullanılmaktadır.
•          Demir Sülfat betonu, kumtaşlarını ve kireçtaşlarını sarımsı pas rengine boyamak için kullanılır.
•          Demir Sülfat çözeltileri ağaç işlerinde akçaağaç ağacını gümüşi bir tonla renklendirmek için kullanılır.
•          Demir Sülfat ayrıca; boyamada bir mordan olarak kullanılır, yazı mürekkebinin bir bileşeni olarak, galvanik banyolarda, radyasyon dozimetrelerinde, litografi ve gravürde kullanılmaktadır.
 
Uyarı: Demir sülfat yolları, betonu, kaldırımları, giysileri ve cildi lekeleyebilir, bu nedenle her zaman eski giysiler giyinilmeli, kullanımdan sonra eller yıkanmalı ve beton ve de yolların yakınında uygulama yaparken dikkatli olunmalıdır.DEPOLAMA

Sıkıca kapatılmış bir kapta saklanmalı, serin, kuru ve havalandırılmış bir alanda muhafaza edilmelidir. Değişken sıcaklıklar ürünün oksidasyonuna neden olur. Hareketsiz bir atmosfer altında saklanmalıdır.
 

ASR KİMYA her zaman en iyi ürün kalitesi sunar!

Hemen daha fazla bilgi alabilirsiniz