TRİKLORETİLEN - TCE

TRİKLORETİLEN GENEL BİLGİLER
 
•          Kimyasal Adı                        Trikloretilen 
•          Kimyasal Formülü           C2HCl3
•          Molekül Ağırlığı               131,38 g / mol        
•          CAS Numarası                  79-01-6         
•          Erime Noktası                  -84,8 °C         
•          Kaynama Noktası            87,2 °C                      
•          Yoğunluk                           1.46 g / cm3
 
 
TRİKLORETİLEN DİĞER İSİMLERİ
 
•          1,1,2-Trichloroethene
•          1,1-Dikloro-2-Kloroetilen
•          1-Kloro-2,2-Dikloroetilen
•          Acetylene Trichloride
•          TCE
•          Trethylene
•          Triclene
•          Trico
•          Tri
•          Trimar
•          Trilene
•          HCC-1120
•          Trikloroeten
•          Asetilen Triklorür
•          Etilen Triklorür
 
 
TRİKLORETİLEN NASIL ÜRETİLİR
 
Trikloroetilen, çevrede doğal olarak bulunmayan insan yapımı bir kimyasaldır.
Trikloretilen üretimi aşamasında ilk olarak etilen, 1,2-dikloroetan üretmek için bir demir klorür katalizörü üzerinde klorlanır.
 
CH2 = CH2 + CI2 → CICH2 CH2CI
 
İlave klor ile yaklaşık 400 °C'ye ısıtıldığında 1,2-dikloroetan, trikloretilene dönüştürülür.
 
ClCH2 CH2Cl + 2Cl2 → ClCH = CCl2 + 3HCl
 
Bu reaksiyon, çeşitli maddeler tarafından katalize edilebilir. En yaygın olarak kullanılan katalizör, potasyum klorür ve alüminyum klorür karışımıdır. Bununla birlikte, çeşitli gözenekli karbon biçimleri de kullanılabilir. Bu reaksiyon bir yan ürün olarak tetrakloroetilen üretir ve reaksiyona beslenen klor miktarına bağlı olarak tetrakloroetilen ana ürün bile olabilir. Tipik olarak, trikloroetilen ve tetrakloroetilen birlikte toplanır ve sonra damıtma ile ayrılır.
 


TRİKLORETİLEN FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
 
•          Trikloretilen kolayca buharlaşarak havaya karışır.
•          Trikloretilen berrak renksiz uçucu sıvıdır.
•          Trikloretilen kloroform benzeri bir kokuya sahiptir.
•          90 °C’de alevlenme noktasına ulaşır.
•          Aseton, etanol, kloroform, eter, karbon tetraklorür, metilen klorür, trikloroetilen ve tetrakloroetilen dahil diğer organik çözücüler içinde çözünür.
•          Suda az çözünür ( 0.11 g / 100 mL). Su ile temas eden trikloretilen aşındırıcı hale gelir ve dikloroasetik asit ve hidroklorik asit oluşturur.
•          Oksitleyici maddeler, alüminyum, magnezyum, güçlü bazlar, indirgeyici maddeler ile uyumsuzdur.
•          Trikloretilen ışığa duyarlıdır.
•          Trikloretilen birçok metal, ozon, potasyum nitrat, potasyum hidroksit, sodyum hidroksit ile şiddetli reaksiyona girer.
•          Hava ile temas ettiğinde yavaşça ayrışır ve fosgen, hidrojen klorür ve dikloroasetil klorür oluşturur.
 
 
TRİKLORETİLEN KULLANIM ALANLARI
 
•          Trikloroetilen (TCE) soğutucu akışkanlar ve diğer hidrofloro karbonlar yapmak için kullanılır.
•          TCE ayrıca temizlik bezleri, aerosol temizlik ürünleri, alet temizleyicileri, boya çıkarıcılar, sprey yapıştırıcılar, halı temizleyicileri ve leke çıkarıcılar gibi bazı ev ürünlerinde de kullanılmaktadır.
•          Trikloretilen (TCE), çeşitli ürünlerin imalatı sırasında metal parçaların yağdan arındırılması için bir çözücü olarak kullanılır.
•          Trikloretilen (TCE) tekstil işleme endüstrisinde pamuk, yün ve diğer kumaşları temizlemek için kullanılmaktadır.
•          Trikloretilen (TCE) yağlar, mumlar ve katı yağlar için bir özütleyici, selüloz esterler ve eterler için bir çözücü olarak kullanılmaktadır.
•          Trikloretilen, daktilo düzeltme sıvısında, boyada, ve verniklerde bulunabilir.
•          Dantel peruklar ve saç uzatmaları için yapıştırıcılarda da Trikloretilen kullanılmaktadır.
•          Trikloroeten, endüstriyel klorlu bir çözücü olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır.
•          Trikloretilen organik kimyasallarda, kloroasetik asit gibi ilaçların imalatında ve temizleme mendillerinde kullanılmaktadır.
 
 
TRİKLORETİLEN DEPOLAMA
 
Serin, kuru, iyi havalandırılmış, doğrudan güneş ışığından uzak ve de ısı ve tutuşma kaynaklarından uzakta, uyumsuz malzemelerden ayrı, yangına dayanıklı bir alanda depolanmalıdır.
 

ASR KİMYA her zaman en iyi ürün kalitesi sunar!

Hemen daha fazla bilgi alabilirsiniz