POTASYUM İYODÜR

 
POTASYUM İYODÜR GENEL BİLGİLER

·       Kimyasal Adı                      Potassium Iodide
·       Kimyasal Formülü            KI
·       Molekül Ağırlığı                 166.0028 g/mol
·       CAS                                         7681-11-0
·       Erime noktası                     681 °C
·       Yoğunluk                              3,12 g/cm³
·       Kaynama noktası              1.330 °C
 

POTASYUM İYODÜR DİĞER İSİMLERİ

Kaliumiodid
7681-11-0
Thyro-Block
Kali iodide
Potassiumiodide
 

POTASYUM İYODÜR NASIL ÜRETİLİR

Potasyum iyodür potasyum hidroksitin (KOH) iyot ile işlenmesiyle üretilen iyonik bir bileşiktir. İyot ilk olarak yaklaşık iki yüzyıl önce deniz yosunlarında keşfedilmiştir ve tıbbi olarak tiroid bozuklukları, frengi, sedef hastalığı ve atopik dermatit gibi çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmıştır. En geleneksel olarak ise doymuş bir potasyum iyodür (KI) çözeltisi olarak kullanılır.
Potasyum iyodür (KI), kimyada kullanılan en yaygın bileşiklerden biridir.  Ağırlıkça %76 halojen iyot ve %23 alkali metal potasyumdan oluşan bir bileşiktir. KI, iyotun sıcak bir potasyum hidroksit çözeltisi ile reaksiyona sokulmasıyla hazırlanır; ürün daha sonra kuru reaksiyon karışımının karbonla ısıtılmasıyla iyodüre indirgenir. Bir sağlık sisteminin ihtiyaç duyduğu en etkili ve güvenli ilaçlardan biridir ve Dünya Sağlık Örgütü Temel İlaçlar Listesi'nde yer almaktadır.
 

POTASYUM İYODÜR KULLANIM ALANLARI

Potasyum İyodür (KI), tıp, ticari ve endüstriyel uygulamalar gibi birçok alanda kullanılan beyaz kristal tuzdur. Bu inorganik Bileşik;

·       İnsan beslenmesinde besin takviyesi (iyot takviyesi)  olarak kullanılır.
·       Hayvan yemlerinde besin takviyesi (iyot takviyesi) olarak kullanılır.
·       Tuzlardan kaynaklanan oksidasyon nedeniyle iyot kaybını önlemek için kullanılır.
·       Hipertiroidi tedavisinde kullanılır.
·       Hormonal dengenin desteklenmesine yardımcı olur.
·       Hücrelerden ve dokulardan klorürlerin, bromürlerin, florürlerin ve cıvanın filtrelenmesine yardımcı olur.
·       Hastanın rahat nefes alabilmesi için, mukusu parçalamak amacıyla balgam söktürücü olarak kullanılır.
·       Tiroid bezinin boyutunun küçültülmesine yardımcı olabilir ve aynı zamanda üretilen tiroid hormonlarının sayısını da azaltabilir.
·       Fotoğrafçılıkta, gümüş iyodürün hazırlanmasında da kullanılır. Film fotoğrafçılığının yapımında kullanılan bir kimyasal olan gümüş iyodürün (AgI) yapımında gümüş nitratla birlikte kullanılır.
·       En yaygın katkı maddesi olarak sofra tuzunda kullanılır.
·       İyodür ve boya üretiminin hammaddesidir.
·       Analitik reaktif olarak yaygın olarak kullanılır.
·       Tıpta balgam söktürücü, idrar söktürücü, guatr önleyici ve hipertiroidizmde ameliyat öncesi ilaç olarak kullanılır.
·       Potasyum iyodür (KI), nükleer olaylarda solunabilecek veya yutulabilecek radyoaktif ajanları nötralize etmeye yönelik bir tedavidir.
·       Diğer endikasyonlar arasında yer alan hipertiroidizmin tedavisinde, tiroid bezinin radyasyon koruyucusu olarak ve Grave hastalığı olan hastaların ameliyat öncesi hazırlığında kullanılmaktadır. yer alır.
·       Ayrıca kutanöz sporotrikoz ve çeşitli inflamatuar dermatozlar gibi bazı dermatolojik durumların tedavisinde de kullanılır.
·       Radyolojik bir acil durumda, uygun şekilde alındığında KI, tiroid bezinin emebildiği radyoaktif iyot miktarını azaltabilir ve potansiyel olarak tiroid kanseri gelişme riskindeki artışı azaltabilir.
·       Günümüzde potasyum iyodür (KI), eritema nodozum, subakut nodüler gezici pannikülit, nodüler vaskülit, eritema multiforme ve Sweet sendromu gibi inflamatuar dermatozlarda en sık kullanılmaktadır.
 
 
POTASYUM İYODÜR FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
 
·                 Potasyum İyodür suda çözünür.
·                 Potasyum iyodürün kimyasal formülü KI'dır ve birçok önemli kimyasal reaksiyona katılır.
·                 Renksiz ila beyaz renktedir, kübik kristaller, toz veya beyaz granüller halinde görünür.
·                 Son derece acı, tuzlu bir tada sahiptir.
·                 Nötr veya genellikle alkalin sulu çözeltidedir ve pH 7-9 arasındadır.
·                 KI oral olarak iyi emilir ve seçici olarak tiroid bezine dağıtılır. Ayrıca az miktarda tükürük bezlerine, memeye, koroid pleksus ve mide mukozasına da dağılır. Plasentayı kolaylıkla geçer ve süte dağılır. Tiroid bezinde yoğunlaşmaz ve esas olarak idrarla atılır.
·                 Genellikle sofra tuzunun "iyotlu" hale getirilmesi için eklenir.
 
 
POTASYUM İYODÜR DEPOLAMA

Serin, kuru ve havalandırılmış bir alanda, sıkıca kapalı, ışığa dayanıklı bir kapta saklanmalıdır. Su, yakıcı güneş ışığı ve olası yangın tehlikelerine karşı korunmalıdır. Fiziksel hasara karşı korunmalıdır. Uyumsuz maddelerden izole edilmelidir. Ürünün sararması da dâhil olmak üzere olası bozunma sorunları nedeniyle uzun süreli depolama önerilmemektedir.
 

POTASYUM İYODÜR SATIŞI

ASR Kimya olarak, İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Kocaeli, Adapazarı, Sakarya, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Muğla, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Hatay, Konya, Kütahya, Kayseri, Samsun, Trabzon, Eskişehir, Yalova ve Rize gibi Türkiye’nin doğudan batıya, kuzeyden güneye her iline Potasyum İyodür toptan satışını yapmaktayız.

Potasyum İyodür nedir, Potasyum İyodür nereden alınır, Potasyum İyodür nerede satılır, Potasyum İyodür fiyatı, Potasyum İyodür toptan fiyatı, Potasyum İyodür satışı, Potasyum İyodür toptan satışı, Potasyum İyodür nereden tedarik edilir gibi tüm soruların cevaplarını ASR Kimyadan bulabilirsiniz.

ASR KİMYA her zaman en iyi ürün kalitesi sunar!

Hemen daha fazla bilgi alabilirsiniz