FORMİK ASİT

     GENEL BİLGİLER

•          Kimyasal Adı               Formik Asit  
•          Kimyasal Formülü    CH2O2
•          Molekül Ağırlığı         46.025 g/ mol         
•          CAS Numarası           64-18-6                     
•          Erime Noktası            8,4 °C
•          Kaynama Noktası    100,8 °C
•          Parlama Noktası       69 °C
 
 
DİĞER İSİMLERİ

•          Karbonlu Asit
•          Formylic Asit
•          Hidrojen Karboksilik Asit
•          Hidroksi (Okso) Metan
•          Metakarbonoik Asit
•          Oxocarbinic Asit
•          Oksometanol
•          Aminik Asit
•          Metanoik Asit
•          Formic Acid
 
 
NASIL ÜRETİLİR

Formik Asit en basit karboksilik asittir. Formik Asit, ısırgan otlarında doğal bir halde bulunur ve onlarla temas halindeki yanma hissi Formik Asit sayesinde olur. Formik Asit ayrıca arı sokması ve karınca ısırıklarında ortaya çıkan doğal bir zehirdir.
Endüstriyel ölçekte Formik Asit, karbon monoksitin bir katalizör varlığında metanol (metil alkol) gibi bir alkol ile işlenmesiyle hazırlanır.
Metil formatın hidrolizi İle Formik Asit sentezi iki aşamalı bir sürece dayanmaktadır:
1-    İlk aşamada metanol, karbon monoksit ile karbonilatlanır;
2-    İkinci aşamada metil format, formik asit ve metanole hidrolize edilir.
Formik Asit laboratuvarda, gliserol içinde oksalik asidin ısıtılması ve buhar destinasyonuyla ekstraksiyon yoluyla elde edilebilir. Formik asit ayrıca hidrokarbonların asetik aside sıvı faz oksidasyonunda bir yan ürün olarak üretilir.
 

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

•          Formik Asit yoğunluğu 1.220  g / ml’dir.
•          Formik Asit, suyla karışabilir.
•          Formik Asit eter, aseton, etil asetat, gliserol, metanol, etanol ile karışabilir.
•          Formik Asit alevlenme noktası 69 °C, kendiliğinden tutuşma sıcaklığı 601 °C’dir
•          Saf Formik Asit renksiz, keskin kokulu dumanlı bir sıvıdır.
 
 
KULLANIM ALANLARI

•          Formik Asit çiftlik hayvanı yemlerinde koruyucu ve antibakteriyel bir ajan olarak kullanılır. Taze saman üzerine püskürtüldüğünde, belirli çürüme süreçlerini durdurur ve yemin besleyici değerini daha uzun süre korumasına neden olur ve bu nedenle büyükbaş hayvanlarda kış yemini korumak için yaygın olarak kullanılır.
•          Formik Asit tekstil işlemede çözümleri nötralize eder ve boyaların kumaşlara sabitlenmesine yardımcı olur.
•          Formik Asit postun kollajen liflerine nüfuz ederek diğer tabaklama kimyasallarının etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar.
•          Formik Asit, nikel kaplama banyoları, elektro kaplama, eski kauçuğun yenilenmesi, tüylerinin giderilmesi ve de dolgunlaştırılmasında ve bazı ticari boya sıyırıcılarda kullanılır.
•          Formik Asit nikel, kadmiyum ve potasyum formatları dahil olmak üzere metal tuzları yapmak için kullanılır.
•          Formik Asit kimyasal işlemlerin ph'ını düzenlemek için kullanılır.
•          Parfümlerde çözücü olarak ve aroma ve de koku için format esterlerin üretiminde kullanılır.
•          Formik Asit, havaalanı pistlerinin buzsuz kalmasına yardımcı olan minimum düzeyde aşındırıcı bir tuzdur.
•          Petrol ve gaz sanayinde Formik Asit; petrol ve gaz kuyusu uyarma işlemlerinde kullanılır.
•          Temizlemede Formik Asit; Ev yüzeylerinden ve ticari ekipmandan mineral tortusunu gidermek için ve kireç çözücülerde kullanılır.
 

DEPOLAMA

Kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklanmalıdır. Oksitleyici maddelerden ve alkali maddelerden ayrı depolanmalıdır.
 

ASR KİMYA her zaman en iyi ürün kalitesi sunar!

Hemen daha fazla bilgi alabilirsiniz