MONO ETİLEN GLİKOL - MEG

MONO ETİLEN GLİKOL GENEL BİLGİLER

Kimyasal Adı                     Mono Etilen Glikol
Kimyasal Formülü            C2H602
Molekül Ağırlığı               62.07 g/mol
CAS Numarası                  107-21-1
Erime Noktası                  -12,8 °C
Kaynama Noktası             197,6 °C
 
 
MONO ETİLEN GLİKOL DİĞER İSİMLERİ

. MONO ETHYLENE GLYCOL
. MEG
. 1,2-etandiol
. 1,2-dihidroksietan
. Mono Etil Glikol
. Meg Glikol
. Etilen Glikol
. Etan-1,2-diol
. Endüstriyel Glikol
. Glikol Alkol
. Hipodikarbon Asit
 

MONO ETİLEN GLİKOL NASIL ÜRETİLİR

Mono Etilen Glikol, hidroliz yoluyla Etilen Oksit kullanılarak endüstriyel olarak üretilir. Etilen Oksit oksidasyon yoluyla elde edilir ve daha sonra su ile reaksiyona sokularak Mono Etilen Glikol ve yan ürünler olarak Di ve Tri Etilen Glikoller elde edilir.
Mono Etilen Glikol ayrıca bir bakır katalizör varlığında Dimetil Oksalatın hidrojenasyonu veya etilenin asetoksilasyonu yoluyla da üretilir.
 

MONO ETİLEN GLİKOL FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

. Mono Etilen Glikol renksiz, kokusuz bir sıvıdır.
. Mono Etilen Glikol tatlı bir tada sahip hafif viskoz yapıdadır.
. Mono Etilen Glikol parlama noktası; 111,11 °C’dir.
. Mono etilen glikol su ile karışabilir. Asetonda yüksek oranda çözünür. Alkol ve metilen klorürde çok çözünür. Yağlarda ve mineral yağlarda çözünmez. Birçok organik çözücüde ve aromatik hidrokarbonlarda kolayca çözünür.
 
 
MONO ETİLEN GLİKOL KULLANIM ALANLARI

. Mono Etilen Glikol; suyun donma sıcaklığını düşürme kabiliyetinden dolayı antifriz, soğutucular, uçak buz çözücüleri ve buz çözücülerin üretiminde bir bileşen olduğu antifriz uygulamalarında yoğun olarak kullanılmaktadır.
. Mono Etilen Glikol soğutucu ve ısı transfer maddesi olarak görev yaptığı için araçlar ve klima üniteleri gibi hidrolik fren sıvılarında ve soğutma sistemlerinde de kullanılır.
. Jeotermal ısıtma/soğutma sistemlerinde, Mono Etilen Glikol, bir jeotermal ısı pompası kullanarak ısıyı taşıyan akışkandır. Mono Etilen Glikol, sistemin ısıtma veya soğutma için kullanılmasına bağlı olarak ya kaynaktan (göl, okyanus, su kuyusu) enerji alır ya da ısıyı lavaboya dağıtır.
. Mono Etilen Glikol plastik endüstrisinde pet gibi polyesterlerin üretiminde hammadde olarak kullanılmaktadır. Elyafların, filmlerin ve reçinelerin üretiminde hayati bir bileşen olduğu için plastik endüstrisinde Mono Etilen Glikol için güçlü bir küresel talep vardır.
. Mono Etilen Glikol ayrıca boyalarda ve elektrolitik kondansatörlerde solvent olarak kullanılır.
. Mono Etilen Glikol liflerde, yapıştırıcılarda, selofanda, sentetikte endüstriyel nemlendirici olarak kullanılır.
. Mono Etilen Glikol kağıt endüstrisi, polyester reçineler, yapıştırıcılar ve mürekkepler, kimyasal ara maddeler, ısı transferi, sıvılar için hammadde olarak kullanılmaktadır.
. Mono Etilen Glikol doğal gaz klatratlarının oluşumunu engellediği doğal gaz boru hatlarında dehidrasyon maddesi olarak kullanılır.
. Mono Etilen Glikol kapasitör üretiminde kimyasal ara madde olarak kullanılır.
 
 
Mono Etilen Glikol Ve Su Karışımının Donma Sıcaklığına Etkisi

Sıcaklık farkları nedeniyle suyun donma sıcaklığını azaltmak için farklı glikol türleri kullanılır. Glikoller su ile karıştırıldıklarında suyun donma noktasını belirli bir sıcaklıkta düşürürler. Bu sayede sistemin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlarlar. Sistemde kullanılacak glikol seçimi genel olarak sistemin insan ile temasına bağlıdır. Etilen glikol, glikolün gıda veya su ile karışmasının muhtemel olduğu gıda imalatçılarında veya içme suyu tesislerinde kullanılmaz. Genellikle mono propilen glikol tercih edilir.
Suyun donma sıcaklığını düşürmek istiyorsak glikol kullanmamız gerekir. Glikolün su ile karışma oranı suyun donma noktasını düşürür. Ne kadar çok glikol kullanılırsa donma noktası o kadar düşük olur. Yani suyun soğuğa karşı direnci o kadar artar.
 
Mono Etilen Glikol ve Su Karışımı ve Suyun Donma Sıcaklığı Bilgileri Aşağıdaki Gibidir;

. %10 etilen glikol ve %90 su karıştırıldığında çözeltinin donma sıcaklığı -3.4 °C olacaktır.
. %20 MEG ve %80 su karıştırıldığında çözeltinin donma sıcaklığı -7.9 °C olacaktır.
. %30 MEG ve %70 su karıştırıldığında çözeltinin donma sıcaklığı -13,7 °C olacaktır.
. %40 kimyasal ve %60 su karıştırıldığında çözeltinin donma sıcaklığı -23,5 °C olacaktır.
. %50 etilen glikol ve %50 su karıştırıldığında çözeltinin donma sıcaklığı -36.8 °C olacaktır.
. %60 MEG ve %40 su karıştırıldığında, çözeltinin donma sıcaklığı -52,8 °C olacaktır.

Yukarıdaki donma sıcaklığı değerleri doğrudan maddenin saflığı ile ilgilidir. Verilen donma dereceleri standart değerlerdir. Bu değerler kullanılan ürüne göre %3-5 değişiklik gösterebilir. Etilen glikolün etkisi zamanla olumsuz yönde değişir.
 

MONO ETİLEN GLİKOL DEPOLAMA

Kuru ve serin bir alanda muhafaza edilmelidir.
 

MONO ETİLEN GLİKOL FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR ?

Fiyatlar, Mono Etilen Glikol üretiminde kullanılan kimyasalların fiyatlarına doğrudan bağlıdır. Etilen fiyatı arttığında, Mono Etilen Glikol fiyatı da artar.
Mono Etilen Glikolün kullanım alanları fiyatlar üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Kullanım alanı arttıkça glikol için pazar talebi artacak, ancak etilen glikol üretimi sabit olduğu için fiyatları artacaktır.
Mono Etilen Glikol fiyatları da MEG üretim sürecine bağlıdır. Düşük maliyetli bir işlem kullanılırsa fiyatlar diğer işlemlere göre daha düşük olacaktır.

ASR KİMYA her zaman en iyi ürün kalitesi sunar!

Hemen daha fazla bilgi alabilirsiniz