POTASYUM HİDROKSİT


GENEL BİLGİLER

•          Kimyasal Adı                  Kostik Potas 
•          Kimyasal Formülü       KOH   
•          Molekül Ağırlığı            56.11 g /mol
•          CAS Numarası               1310-58-3    
•          Erime Noktası               360  °C
•          Kaynama Noktası        1.327 °C        
•          Yoğunluk                        2.12 g / mL
 
 
DİĞER İSİMLERİ

•          Potasyum Hidroksit
•          Lye
•          Potasyum Hidroksit Eriyiği
•          Potassia
•          KOH
•          Kostik Potas
•          Potas kostik
•          Potasyum Hidrat
•          Potasyum Kostik
•          Potassa
•          Potas Kostik Sodası
 


NASIL ÜRETİLİR

Birden fazla üretim yöntemine sahip olan Potasyum Hidroksitin üretim sürecinin bir tanesi şu şekildedir; Potasyum Hidroksit sulu bir potasyum klorür (KCl) çözeltisinin elektrolizi ile yapılır. Bu süreçte, bir elektrik akımı potasyum klorürü potasyum ve klora ayrıştırır. Klor, gaz halindeki bir yan ürün olarak kaçar ve potasyum, potasyum hidroksit oluşturmak için su ile reaksiyona girer.
Kostik potas olarak da anılan potasyum hidroksit  inorganik bileşiktir. Çubuklar, topaklar, pullar veya peletler halinde olmak üzere çeşitli formlarda pazarlanan güçlü bir bazdır.
Saf potasyum hidroksitin hazırlanması zordur çünkü bileşik o kadar reaktiftir ki nem, karbon dioksit ve temas ettiği diğer safsızlıklar ile reaksiyona girme eğilimindedir.
 
 
FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

•          Potasyum hidroksit, 2.12 g / ml yoğunluğa, 360 °C erime noktasına ve 1.327 °C kaynama noktasına sahip beyaz bir katıdır.
•          Potasyum Hidroksit (KOH),havadan suyu emmesi nedeni ile yararlı bir laboratuvar kurutucu (kurutma maddesi) olan higroskopik bir katıdır.
•          Potasyum Hidroksit (KOH) termal olarak çok kararlıdır (yüksek sıcaklıklarda bile ayrışmaz).
•          Potasyum Hidroksit yanıcı değildir ancak nem veya suyla teması halinde yanıcı malzemeleri tutuşturmak için yeterli ısı üretebilir. Nemli havada yanıcı ve patlayıcı hidrojen gazı açığa çıkarak kalay, kurşun, çinko ve alüminyum gibi metalleri aşındırır.
•          Tehlikeli derecede aşındırıcı olan beyaz bir katıdır.
•          Su, etil alkol, metil alkol ve gliserol içinde çözünür.
•          Sıcak sıcaklıklarda katı KOH, NaCl kristal yapısı şeklinde kristalleşir.
•          Saf potasyum hidroksit, genellikle sıvı olarak satılmasına rağmen, oda sıcaklığında bir katıdır. Potasyum hidroksit, suda tamamen potasyum iyonuna (K +) ve hidroksit iyonuna (OH-) ayrışan güçlü bir alkali maddedir. Sudaki çözünme ısı üretir, bu nedenle suya potasyum hidroksit eklendiğinde şiddetli bir reaksiyon meydana gelebilir. Maddenin buhar basıncı çok düşük ve erime noktası yüksektir. Genellikle pH nötr olan ve aşındırıcı olmayan asitlerin karşılık gelen potasyum tuzlarını vererek asitlerle (örneğin hidroklorik asit) nötralize edilebilir.
•          Potasyum hidroksit higroskopiktir ve sıvılaşır; havaya maruz kaldığında potasyum karbonat oluşumu ile karbondioksit ve suyu hızla emer.
 


KULLANIM ALANLARI

•          FDA tarafından doğrudan bir gıda bileşeni olarak güvenli kabul edilmiştir.  E numara sisteminde E525 olarak bilinir. Potasyum Hidroksit, gıdalarda pH'ı ayarlamak için, stabilizatör olarak ve kıvam arttırıcı ajan olarak kullanılır.
•          Potasyum Hidroksit ayrıca, litografi ve boya ve vernik çıkarıcılarda da kullanılır.
•          Sıvı kanal temizleyicileri, % 25 ila 36 potasyum hidroksit içerir.
•          Tıbbi olarak Potasyum Hidroksit (KOH), deri, saç, tırnaklardaki mantar ve mantar elementlerinin mikroskobik olarak görselleştirilmesi için çeşitli klinik örneklere ıslak montaj hazırlanmasında yaygın olarak kullanılır.
•          Son zamanlarda, siğillerin tedavisinde etkinlik ve tolere edilebilirlik için çalışılmıştır.
•          Ayrıca sabunlaştırma yoluyla yumuşak sabun ve sıvı sabun üretiminde kullanılır. Yumuşaklıkları ve daha fazla çözünürlükleri nedeniyle, potasyum sabunları sıvılaştırmak için daha az su gerektirir ve bu nedenle sıvılaştırılmış sodyum sabunlarından daha fazla temizlik maddesi içerebilir.
•          Potasyum Hidroksit, gübrelerde kullanılan potasyum fosfat üretiminde olduğu gibi potasyum tuzu bileşiklerinin öncüsü olarak kullanılır.
•          Alkalin pillerin üretiminde, potasyum çözeltisi sodyum hidroksitinkinden daha iletken olduğu için elektrolit olarak Potasyum Hidroksit tercih edilir.
Potasyum hidroksitin diğer bazı uygulamaları şunlardır:
•          Zirai kimyasalların imalatı;
•          Endüstriyel olarak yararlı birçok potasyum tuzu, KOH ile reaksiyona sokularak hazırlanır. Birçok kimyasal ve endüstriyel proseste nötralize edici ajan olarak kullanılır.
•          Sentetik kauçuk üretiminde;
•          Meyve ve sebzelerden kabukların çıkarılmasında, dondurmanın kıvamlandırılmasında, zeytinlerin yumuşatılmasında, çikolata ve kakao üretiminde ve hazırlanmasında,
•          Petrol rafinasyonunda, rafinerilerde petrolün rengini ve kokusunu iyileştirmek için organik asitler ve kükürt bileşikleriyle reaksiyona girmek için kostik arıtma olarak kullanılır,
•          Kimyasal temizlik ürünlerinde,
•          Fotoğraf kimyasallarında,
•          Biyodizel imalatında,
•          Ahşap için mordan imalatında,
•          Merserize pamuk imalatında,
•          Elektro kaplamada,
•          Foto oyma ve litografide,
•          Baskı mürekkeplerinde,
•          Genç sığırlardan boynuz tomurcuklarını çıkarmanın bir yolu olarak;
•          Protezlerin temizlenmesi gibi bir dizi kozmetik prosedürde kullanılır.
 


DEPOLAMA

Potasyum hidroksit, hava geçirmez, metalik olmayan bir kapta, serin ve kuru bir yerde, asitlerden ve uyumsuz maddelerden ayrı olarak saklanmalıdır.
 
 
 
 
 
 

ASR KİMYA her zaman en iyi ürün kalitesi sunar!

Hemen daha fazla bilgi alabilirsiniz