ÇİNKO SÜLFAT

GENEL BİLGİLER

•          Kimyasal Adı              Çinko Sülfat 
•          Kimyasal Formülü   ZnSO
•          Molekül Ağırlığı         161,4 g / mol              (susuz)
•          CAS Numarası           7733-02-0
•          Erime Noktası            680 ° ayrışır (susuz)
•          Kaynama Noktası    740 ° C (susuz)        
•          Yoğunluk                      3.54 g / cm3 (susuz)
 
 
DİĞER İSİMLERİ

•          7733-02-0
•          Çinko Sülfatı
•          Beyaz Vitriol
•          Goslarit
•          Zinc Sulphate
•          Çinko Sülfat Susuz
•          Çinko Vitriol
•          Sülfürik Asit Çinko Tuzu
•          Barazen
•          Çinko (II) Sülfat
•          Çinko (2+) Sülfat
•          Zinksulfat
•          Zınc Vıtrıol
 


NASIL ÜRETİLİR

Çinko, doğal olarak oluşan bir mineraldir. Doğada toprak yüzeylerinde, yiyeceklerde ve suda doğal olarak oluşan bir mineral olan zinkosit minerali olarak bulunur. Çinko Sülfat, ZnSO4 formülüne sahip inorganik bileşik ve üç hidrattan herhangi biridir. Çinko sülfat, renksiz ve tamamen suda çözünebilen bir tozdur.
Çinko Sülfat, Çinko külünün Sülfürik Asit ile reaksiyonu sonucu üretilir. Sülfürik Asit geri dönüşüm suyu / yıkama suyu ile % 65-70 oranında seyreltilir. Asit, Zn külü ile nötralize edilir. Reaksiyon kütlesi sürekli olarak karıştırılır. Hidrojen gazı salınır.
Reaksiyon tamamlandığında, reaksiyon kütlesi filtre presinden süzülür. Filtrat normal/soğutulmuş su ile 180 ° C'ye soğutulur. Kristal katı, yüzey suyunu gidermek için santrifüjlenir.
Çinko sülfat ayrıca elektrolitik çinko üretiminin yan akımlarından üretilir. Çinko sülfat üretimi için ikincil çinkonun ana kaynağı galvaniz artıklarıdır.

ZnSO4 ; % 36 çinko içeriği ile mono-, % 24 çinko içeriği ile heksa- , % 22 çinko içeriği ile heptahidratlar halinde mevcuttur.

 


FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

•          Çinko Sülfat, oda sıcaklığında renksiz veya beyaz eşkenar dörtgen kristaller veya toz olarak görünür.
•          Yakınsama özelliğine sahiptir ve sulu çözeltisi asidik olduğundan suda kolaylıkla çözünür. Sudaki çözünürlük 57,7 g / 100 ml, susuz (20 °C)
•          Etanol, metanol ve gliserolde az çözünür.
•          Ayrışmak için ısıtıldığında toksik kükürt dumanları yayar.
•          Çinko Sülfat havada çiçeklenir.
•          Çeşitli hidrat türleri vardır: 0-39 °C aralığında, sulu faz ile dengelenmiş stabil hidratı çinko sülfat heptahidrattır; 39-60 °C aralığında hekzahidrat çinko sülfattır. 60-100 °C aralığında çinko sülfat monohidrat haline gelecektir. 280 °C'ye ısıtıldığında, çeşitli hidrat türleri 680 ° C'de çinko sülfata ayrışarak suyu tamamen kaybedecek ve 750 °C'nin üzerinde daha fazla ayrışacak ve son olarak yaklaşık 930 °C'de çinko oksit ve sülfür trioksite ayrışacaktır.
 


KULLANIM ALANLARI

•          Çinko Sülfat bitkiler için temel besin maddesidir. Çinko sülfat, bitkilerde çinko eksikliğini önlemek için kullanılan en yaygın çinko tuzudur. Bu mikro besin, verimi artırmak için kullanılır. Çinko Sülfat doğrudan mahsullere uygulanır. Ayrıca bitkiler tarafından az miktarda ihtiyaç duyulduğu için gübrelerle harmanlanır. Yaprakların üzerine sulu solüsyon olarak püskürtülür veya büyük miktarlarda doğrudan toprağa eklenir.
•          Çinko Sülfat tarımda yabancı ot öldürücü olarak ve zararlılara karşı koruma sağlamak için kullanılır.
•          Çinko Sülfat çinko eksikliği üzerine hayvan beslenmesi ve hayvan yemi katkı maddelerinde kullanılır.
•          Çinko Sülfat gübrelerde kullanılır.
•          Çinko sülfat genellikle çinko minerali eksikliği olan kişiler için reçete edilir. Çinko sülfat, antienflamatuvar ve yara iyileştirici özelliklerinden dolayı sivilceyi tedavi etmek için de kullanılır.
•          Çinko sülfat su arıtmada, soğutma kulelerinde ve ikincil yağ geri kazanımı için kuyu dibinde bir korozyon önleyici olarak kullanılır.
•          Çinko Sülfat, boyamada bir mordan olarak işlev görür; deri için koruyucu olarak kullanılmaktadır.
•          Çinko sülfat, sodyum sülfat ve sülfürik asit ile birlikte eğirme banyosundaki bileşenlerden biri olarak viskoz suni ipek elyafın üretiminde kullanılır.
•          Çinko sülfat, birçok çinko bileşiği gibi çatılarda yosun oluşumunu kontrol etmek için kullanılabilir.
•          Çinko sülfat pigment litoopon, çinko baryum ve diğer çinko bileşiklerinin hammaddelerinin hazırlanmasında kullanılır.
•          Çinko sülfat ahşapları normal kullanımın yanı sıra olumsuz hava koşullarından dolayı oluşan aşınma ve yıpranmaya karşı korumaya yardımcı olur.
 
Çinko sülfat ayrıca;

•          Boyalardaki pigmentlerde,
•          Paslanma önleyici olarak,
•          Patiska baskıda,
•          Elektro kaplamada,
•          Mantar öldürücülerde kullanılmaktadır.
 


DEPOLAMA

Sıkıca kapatılmış kaplarda 40 °C'yi geçmeyen sıcaklıklarda saklanmalı, donmaktan kaçınılmalıdır.

ASR KİMYA her zaman en iyi ürün kalitesi sunar!

Hemen daha fazla bilgi alabilirsiniz