BARYUM KLORÜR

GENEL BİLGİLER

•          Kimyasal Adı            Baryum Klorür        
•          Kimyasal Formülü    BaCl2 
•          Molekül Ağırlığı        208,23 g / mol (susuz)      
•          CAS Numarası          10361-37-2  
•          Erime Noktası          962 ° C
•          Kaynama Noktası    1.560 ° C
•          Yoğunluk                3,856 g / cm3 (susuz)         
 
 
DİĞER İSİMLERİ

•          Baryum Muriate
•          Muryate of Bartes
•          Baryum Diklorür
•          10361-37-2  
•          Barium Chloride
•          Tuzlama Baryumu
•          Muryae of Barytes
 


NASIL ÜRETİLİR

Baryum Klorür, Madame Curie (1898) tarafından radyum keşfinin yan ürünü olarak ortaya çıkmıştır. (Radyum rafine edilirken, son ayırma baryum klorür ve radyum klorür ile sonuçlandı.)
Baryum klorür beyaz kristaller olarak görünür. Doğal olarak mineral "Witherite" olarak bulunur.

Ayrıca;
Baryum ve klorun doğrudan reaksiyonu ile ,
Baritin kömür ve kalsiyum klorür ile kavrulması işlemi ile,
Hidroklorik asitte baryum karbonatın (witherit) çözülmesi ve dehidratın kristalize edilmesi ile de hazırlanabilir.

Baryum klorür dehidrat, susuz baryum klorür ürünleri elde etmek için dehidrasyon yoluyla 150 ° C'nin üzerine çıkarılması ile oluşturulur.
 


FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

•          Baryum Klorür diğer baryum tuzları gibi toksiktir ve aleve sarı-yeşil bir renk verir. Aynı zamanda higroskopiktir.
•          Baryum Klorür suda çözünür, hidroklorik asit ve nitrik asitte hafif çözünür, alkolde çok az çözünür.
•          Baryum Klorür, BaCI2, 962 °C erime noktasına sahip renksiz toksik bir tuzdur.
•          Baryum Klorür, iyonik bir kimyasal bileşiktir.
•          Baryum Klorür kararlı bir kimyasaldır.
•          Baryum Klorür kokusuz, acı ve tuzludur.
•          113 'ye ısıtıldığında kristal suyunu kaybeder ve susuz baryum klorür olur, beyaz tozdur.
•          Metanol içinde çözülebilir ancak etanol içinde çözülemez.
•          Baryum klorür, 3,856 g/ml yoğunluğa sahiptir.
•          Erime ve kaynama noktaları 962 ° C ve 1560 ° C'dir.
•          Baryum klorür oldukça zehirlidir.
•          Baryum klorür aynı davranışa veya diğer ikili klor tuzuna sahiptir.
•         
 
 
KULLANIM ALANLARI

•          Atık su arıtmada kullanılmaktadır. Baryum klorür kostik klor tesislerinde tuzlu su çözeltisinin saflaştırılmasında kullanılmaktadır. Ayrıca atık su arıtma işlemlerinde kullanılır.
•          Isıl işlem banyolarında ve laboratuvarlarda çözünür sülfatları çökeltmek için kimyasal bir reaktif olarak kullanılır.
 
Baryum Klorürün diğer kullanım alanları;
 
•          Isıl işlem tuzlarının imalatında,
•          Çeliğin yüzey sertleştirilmesinde,
•          Pigment üretiminde ve diğer baryum tuzlarının imalatında,
•          Havai fişeklerde parlak yeşil bir renk vermek için,
•          Magnezyum metal üretiminde bir akı olarak,
•          Renkli kineskop cam seramikleri yapmak için,
•          Tekstil boyama ve baskıda mordan olarak,
•          Petrol endüstrisindeki bazı işlemlerde,
•          Kostik soda, polimer ve stabilizatör üretiminde kullanılmaktadır.
 


DEPOLAMA

Serin ve kuru bir yerde depolanmalıdır.
 
 

ASR KİMYA her zaman en iyi ürün kalitesi sunar!

Hemen daha fazla bilgi alabilirsiniz