ETİL ALKOL

ETİL ALKOL GENEL BİLGİLER
 
Kimyasal Adı                    Etanol
Kimyasal Formülü          CH3CH2OH
Molekül Ağırlığı                   46.069 g/mol
CAS Numarası                     64-17-5
Erime Noktası                     -114,1 0C
Kaynama Noktası           78,37 0C (173.3 °F )
Yoğunluğu                        789 kg/m3
 
 
ETİL ALKOL DİĞER İSİMLERİ

Ethanol
Ethyl Alcohol
EtOH
Etil Hidrat
Etanol
1-Hidroksietan
C2H5OH
64-17-5
Tahıl Alkolü
Etil Hidroksit
Hidroksietan
Patates Alkolü
Absolute Ethanol
Denatured Alcohol
Denatured Ethanol
Fermantasyon Alkolü
Alcohol
Grain Alcohol
Methylcarbinol
Ethyl Hydrate
Ethyl Hydroxide
 


ETİL ALKOL NASIL ÜRETİLİR

Etil Alkol (Etanol) bir karbon atomuna bağlı bir hidroksil grubu (OH) içeren moleküllere sahip bir grup kimyasal bileşikten (alkol) biridir. Etil Alkol, şeker kamışı, mısır ve amanyok gibi tarım ürünlerinin fermantasyonu yoluyla üretilir.
İçecek olarak Etil alkolün tarihi, Sümerler ve Babillerin M.Ö. 6000'den önce bira üretmesiyle eski zamanlara kadar uzanır. Aynı zamanda 11. yüzyıl İtalya'sında şarabın damıtılmasından elde edilen Etanolün incelenmesiyle araştırılan en eski bileşikler arasında olduğu tahmin edilmektedir. Etil Alkolü, Antoine Lavoisier bir karbon, hidrojen ve oksijen bileşiği olarak tanımlamış ve 1808'de Nicolas-Théodore de Saussure etanolün kimyasal formülünü belirlemiştir. 1858'de ise Archibald Scott Couper Etanol için yapısal bir formül yayınlamıştır.
Dünya çapında üretilen Etanolün çoğu, başta Brezilya olmak üzere şeker kamışından elde edilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise mısırdan elde edilir.
Etanol, eten-su karışımından oluşturulan bir alkoldür. Aynı zamanda EtOH olarak da temsil edilir.
 

ETİL ALKOL KULLANIM ALANLARI
 
Etanol,  araçlarda yüksek oktanlı yakıt olarak kullanılır.
Etil Alkol (Etanol), basit bir alkoldür ve genellikle alkollü içeceklerde bulunur.
Etil Alkol (Etanol) alkollü içeceklerde, solventlerde, kokularda, tatlandırıcılarda, renklendiricilerde, ilaçlarda, kimyasal sentezlerde ve termometrelerde kullanılır.
Etanol yakıt, mükemmel bir çözücü ve diğer kimyasalların yapımında önemli bir hammadde olarak kullanılır.
Etanol ve metanol karışımı, metil alkoller veya bazen kamp sobalarında kullanılan 'met'ler olarak bilinir.
Gıda aromalarında ve kozmetik üretiminde çözücü olarak kullanılan esterlerin yapımında hammadde olarak kullanılır.
Zayıf bir etanoik asit çözeltisi olan sirke, biyokimyasal bir işlemle etanolden üretilir. Asetobakter adı verilen bakterilerin neden olduğu oksidasyonu içerir.
%95 oranında etil alkol ve %5 oranında suyun birleşimi ile beraber Etil Alkol, yakıtlarda ve neredeyse tüm endüstriyel faaliyetlerde kullanılır.
İlaçlarda, losyonlarda, toniklerde, kolonyalarda, çözücülerde ve ayrıca organik sentezlerde yaygın olarak kullanılır.
Orta miktarlarda alınan Etil Alkol kasları gevşetir ve beynin engelleyici faaliyetlerini baskılayarak belirgin bir uyarıcı etki yaratır. Bu anlamda depresan ilaç olarak sınıflandırılır.
 

ETİL ALKOL FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
 
Etil Alkolde 2 karbon atomu, 5 hidrojen atomu ve bir OH grubu bulunur.
Etil Alkol, karakteristik bir kokuya ve keskin bir tada sahip, renksiz, uçucu bir sıvıdır.
Etanol, suya benzeyen ve suyla tamamen karışabilen berrak bir sıvıdır.
Etil Alkol suyla seyreltildiğinde tatlı bir tada sahiptir; konsantre edildiğinde ise daha keskin, yakıcı bir tada ve etere benzer hoş bir kokuya sahiptir.
Etil Alkol merkezi sinir sistemini etkiler. Ancak daha büyük miktarlarda alınan Etil Alkol, koordinasyonu ve muhakemeyi bozarak sonunda koma ve ölüme neden olabilir.
Etil Alkol büyük miktarlarda yutulduğunda toksiktir.
Saf etanol son derece zehirli bir sıvıdır.
Etanol yanıcıdır, tüm karbonhidratlarda olduğu gibi, oksijenle nispeten iyi karışarak karbondioksit ve suyu atık ürünler olarak açığa çıkarır.
Etil alkolün erime noktası 173.3 °F'dir.
Etil alkolün erime noktası -114,1 °C'dir.
Etanol mükemmel bir motor yakıtıdır: benzininkini aşan bir motor oktan sayısına ve benzininkinden daha düşük bir buhar basıncına sahiptir.
Etanolün havadaki yanıcılığı da benzine göre çok daha düşüktür, bu da araç yangınlarının sayısını ve şiddetini azaltır.
 

ETİL ALKOL DEPOLAMA

Hızlı buharlaşma yapısından dolayı dumanların birikmesine izin verir ve büyük miktarlarda depolanırken özellikle tehlikeli hale gelir. Bu nedenle, büyük miktarlardaki etanolün uygun şekilde depolanması, güvenli bir kullanım operasyonunun anahtarıdır.
Doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
Kuru yerde depolanmalıdır.
Büyük ölçüde değişebilen sıcaklıklarda depolanmamalıdır.
Depolama alanlarında ateş, kıvılcım gibi risklere karşı tedbirli olunmalıdır.
 
 ASR KİMYA her zaman en iyi ürün kalitesi sunar!

Hemen daha fazla bilgi alabilirsiniz